Ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna
Choroba zwyrodnieniowa stawów - profilaktyka i kompleksowe leczenie

Partnerzy

Fundacja PGE

Główny Podmiot wspierający (współfinansujący) budowę portalu.

 

Fundacja PGE powstała w 2011 roku (z inicjatywy Fundatora, którym jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA), jednak działalność operacyjną rozpoczęła w 2012 roku. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy.

W 2014 roku ramach działalności Fundacji został także wdrożony wolontariat pracowniczy w całej Grupie Kapitałowej PGE. W dwóch edycjach programu wspólnie z wolontariuszami PGE, którzy na co dzień pracują w spółkach Grupy, udało nam się zrealizować 70 projektów na terenie całego kraju.

 

Więcej:Fundacja PGE 

Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o.

Powstała w 1992 roku. Jej celem jest propagowanie specjalistycznej wiedzy medycznej w środowisku lekarskim, ogólnomedycznym i sportowym.
Wydaje dwumiesięcznik (od 2011 r. kwartalnik) „Medycyna Sportowa”, od 1999 roku kwartalnik, a obecnie dwumiesięcznik naukowy „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. W latach 1995 – 1998 Agencja wydawała kwartalnik „Medycyna Estetyczna”, a od 2000 roku kwartalnik „Fizjoterapia Polska” (zakończono w 2012 roku). Od 2003 roku wydawany jest kwartalnik „Acta Neuropsychologica”. Pod nadzorem MEDSPORTPRESS ukazywał się również półrocznik, a następnie kwartalnik pt. „Baltic Journal of Health and Physical Activity” (dawna nazwa „Research Yearbook”), którego wydawanie zakończono w 2011 roku. W okresie 2000 do 2004 wydawany był kwartalnik „Niepełnosprawność i Zdrowie”, a w latach 2003 do 2005 czasopismo elit medycznych „Konsylium”. Od 2010 ukazuje się czasopismo naukowe „Journal of Combat Sports and Martial Arts” – z częstotliwością 2 razy w roku, a w 2013 roku wprowadzono periodyk naukowy „Complementary and Alternative Medicine in Science” (ukazuje się 2 razy w roku).

 

Wiecej: medsport.pl

Mazowiecki Oddz. Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem inspirowane ideą wielkich twórców polskiej rehabilitacji, założycieli Towarzystwa, profesorów Wiktora Degi, Mariana Weissa i Aleksandra Hulka, w swojej działalności społeczno-naukowej nawiązuje do najlepszych wzorów służby niepełnosprawnym w Polsce.

 

Więcej: PTWzK

Oddz. Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Przedmiotem zainteresowań Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej jest poznanie naukowych podstaw procesów fizjologicznych i patologicznych, jakie dokonują się w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego lub jego braku; ochrona zdrowia osób biorących udział w sporcie, zajęciach rekreacyjnych i wychowaniu fizycznym; profilaktyka chorób przewlekłych; leczenie chorób będących następstwem aktywności fizycznej.

 

 

Więcej : PTMS

MyLife Fundacja Szpitala Klinicznego ,,Dzieciątka Jezus”

Działania Fundacji MyLife to przede wszystkim pomoc poszczególnym jednostkom organizacyjnym Szpitala Dzieciatka Jezus, jego poszczególnym oddziałom, poradniom specjalistycznym i pracowniom diagnostycznym. Finansując wyposażenie, sprzęt medyczny, leki i materiały medyczne dla tych jednostek, pomagamy wszystkim pacjentom leczonym w naszym szpitalu. Rozpoczynający się kolejny wiek działalności Szpitala stawia przed Fundacją niełatwe wyzwania. Wspierając i współfinansując modernizację pomieszczeń i poszczególnych oddziałów szpitalnych pragniemy przyczynić się do poprawy warunków pracy całego personelu szpitala, a przede wszystkim do dalszego podwyższenia standardów leczenia. Jednym z celów naszej działalności jest również gromadzenie środków na ratowanie zabytkowych zabudowań, składających się na naszą placówkę, jak i troska o cały teren.

 

Więcej: Fundacja MyLife

 

Fundacja „Obok Nas”

Fundacja ma na celu dobro rzeczpospolitej polskiej, zachowanie i umacnianie tradycyjnych wartości, a w szczególności: podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej, ochronę zdrowia i przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców. budowaniem społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie działań mających na celu partnerstwo instytucji publicznych, komercyjnych i organizacji pozarządowych.

 

Więcej: Fundacja „Obok Nas”

VITAFON – zapraszamy Lekarzy, Fizjoterapeutów do bezpłatnego testowania urządzeń

W celu wypożyczenia sprzętu prosimy o kontakt – reklama@medsport.pl

Znamlek.pl

Znamlek.pl – Baza rzetelnych opinii o lekach.

Sprawdzone informacje i opinie o lekach i suplementach diety..

Rynek farmaceutyczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Ilość leków, preparatów, suplementów i specjalistycznych kosmetyków rośnie lawinowo. Na ból głowy możemy znaleźć niemalże 50 preparatów, w tym tabletki, maści czy też zioła. Ale jak spośród nich klient ma wybrać ten najlepszy i przystępny cenowo? Z pomocą przychodzi portal ZnamLek.pl

 

UlotkaZdrowia.pl

To obecnie najszybciej i najmocniej rozwijająca się porównywarka leków bez recepty, suplementów diety, odżywek i kosmetyków w internecie. Obecny dostęp do suplementów diety w internecie jest bardzo duży przez co klient jest nieświadomie naciągany. UlotkaZdrowia.pl daje możliwość zapoznania się z każdym suplementem przed zamówieniem. Poznajesz opinie naszych specjalistów oraz użytkowników naszego portalu.