Ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna
Choroba zwyrodnieniowa stawów - profilaktyka i kompleksowe leczenie

Próby leczenia przyczynowego choroby zwyrodnieniowej stawów

Przewlekły i długotrwały przebieg choroby sprawia, że cierpienie, ograniczenie samodzielności i sprawności psychofizycznej, a także znaczące pogorszenie jakości życia chorego stanowią istotny problem nie tylko społeczny, ale także finansowy – obejmujący koszty indywidualne ponoszone przez pacjentów, jak również nakłady finansowe państwa przeznaczone na ich leczenie.

Szacuje się, że obecnie liczba osób w Polsce cierpiących z powodu ChZS i wymagających stałego leczenia to 8-9 mln i liczba ta systematycznie wzrasta.

Profilaktyka i leczenie ChZS jest nadal postępowaniem objawowym, aczkolwiek najnowsze badania naukowe, potwierdzające skuteczność terapeutyczną wybranych metod i środków, uzasadniają tezę o bezwzględnej potrzebie kontynuowania badań w celu uzyskania możliwości leczenia przyczynowego.

Nowe techniki i materiały stosowane w ochronie chrząstki stawowej są wynikiem poszukiwania optymalnej metody biologicznej i stymulacji procesów blokujących degradację chrząstki stawowej. Metody biologiczne cechuje wpływ na biologię chrząstki stawowej, zatem stanowią element prognostycznie twórczy. Aktualnym dążeniem badaczy w różnych ośrodkach na świecie jest opracowanie i wdrożenie do praktyki terapeutycznej preparatu dającego szereg korzyści pacjentowi cierpiącemu na ChZS, takich jak zmniejszenie odczynowego stanu zapalnego i dolegliwości bólowych, redukcję ilości spożywanych długotrwale NLPZ, opóźnienie procesów zwyrodnieniowych w strukturze chrząstki stawowej oraz zwiększenie ruchomości stawów skutkujące poprawą jakości życia pacjenta.

Zróżnicowane, biologiczne metody ochrony chrząstki stawowej stanowią wartościowy element przedłużenia żywotności stawu i poprawy jakości życia chorych z ChZS oraz oddalenia, a często uniknięcia protezoplastyk.

Jedną z ciekawych i rokujących nadzieję metod leczenia (także przyczynowego) jest opracowanie kontrolowanego systemu wytwarzania nowatorskiego suplementu diety o działaniu p/zapalnym i p/bólowym do zastosowania u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów na bazie kannabinoidów, czyli składników konopii – głównie konopii siewnej (Cannabis sativa). Tego rodzaju wieloośrodkowe badania prowadzone są także w Polsce.

Zaplanowano zbadanie składu wybranych części rośliny znajdujących się w różnych fazach rozwoju. Poszczególne partie są badane i oceniane w celu oznaczenia składu i zawartości (stężenia) poszczególnych substancji w każdej analizowanej próbce, a efektem badań stanie się opracowanie kontrolowanego i powtarzalnego procesu wytworzenia substancji o wystandaryzowanych parametrach w odniesieniu do stężenia kannabidiolu. Jednoczasowo wszystkie analizowane postaci np. nasion zostaną poddane ocenie zawartości innych składników  uzupełniających, istotnych w procesie właściwego żywienia i suplementacji w kompleksowym postępowaniu terapeutycznym w ChZS – w tym aminogram (zawartość 20 aminokwasów), korzystna proporcja nienasyconych kwasów tłuszczowych omega -6 / omega -3, liczne witaminy, mikroelementy i in., a także określenie i usuniecie zawartości substancji niepożądanych lub szkodliwych (metale ciężkie, pestycydy itp.).

Preparaty pochodne Cannabis sativa były stosowane jako leki w Europie i Azji od czasów najwcześniejszych pisemnych przekazów, szczególnie w leczeniu bólu i stanów zapalnych. Duża liczba badań skupiła się na specyficznych aspektach Cannabis oraz na fitochemicznej różnorodności jej hodowli i zawartych substancji czynnych, ale bardzo mało nawet komercyjnych badań skupiło się na produkcji standaryzowanych ekstraktów o wysokiej jakości i wartości (oraz niskiej zawartości substancji psychoaktywnej – THC), które działają po podaniu doustnym.

Około 80 związków występujących w konopiach indyjskich znane są jako kannabinoidy. Oddziałują one z receptorami w organizmie w celu wywołania określonych skutków w układzie nerwowym, a także innych tkankach i narządach.

THC

 

Jest to najbardziej znany i obficie występujący kannabinoid w konopi indyjskiej. THC to delta-9-tetrahydrocannibinol. Ten kannabinoid jest odpowiedzialny za psychoaktywne reakcje podczas konsumpcji marihuany, stymuluje części mózgu powodujące uwalnianie dopaminy – tworząc poczucie euforii i dobrego samopoczucia. THC ma również działanie przeciwbólowe, łagodzi objawy bólu i stanu zapalnego.

 CDB

 

Kannabidiol lub CBD w skrócie, jest drugim najbardziej obficie występującym kannabinoidem w marihuanie. Jest to niepsychoaktywny składnik, który dodatkowo redukuje i reguluje skutki THC. CBD ma długą listę właściwości leczniczych. Przede wszystkim obniża przewlekły ból, stan zapalny, zapalenie stawów i inne.


Wybrane pozycje literaturowe adekwatne do problemu i uzasadniające kierunek badań będą sukcesywnie zamieszczane na Portalu w części „Dla specjalistów”.